Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Aktualności dla Doktorantów

#DebatyHumanistyczneDSW: Życie w pięknym mieście - codzienność rasizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. (Living in the Beautiful city – Everyday racism in Central-Eastern Europe).

wydrukuj artykuł

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją oraz Debaty humanistyczne  - tezy tropy, interpretacje zapraszają na wykład gościnny "Życie w pięknym mieście - codzienność rasizmu w Europie Środkowo-Wschodniej" (Living in the Beautiful city – Everyday racism in Central-Eastern Europe).

Prelegenci:  

dr. Mario Rodríguez Polo i Jaroslav Šotola 
(Instytut Socjologii, Andragogiki i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Palackiego)

21.02.2018r.  (środa) o godz. 12.00

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55, sala 308

*** Wykład organizowany jest w ramach projektu EDiTE, finansowanego z programu Horyzont 2020, działanie Marie-Sklodowska-Curie, nr umowy grantowej 676452. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udział  w spotkaniu jest bezpłatny. Wykład będzie  przedstawiony w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski. 

 

***

Debaty humanistyczne - tezy, tropy, interpretacje (Academia privata*)

Debaty humanistyczne - tezy, tropy, interpretacje zostały zaplanowane jako stały cykl spotkań naukowych. Projekt ten wyraża naszą potrzebę zarówno bieżących dyskusji o aktualnych zagadnieniach społecznych, kulturalnych, artystycznych, jak i regularnych debat na temat problemów z poszczególnych dziedzin szeroko pojmowanej humanistyki. Wyraża on ponadto potrzebę uobecniania humanistycznej refleksji i interpretacji w nauce (i na temat nauki) w ogóle, a także podkreśla ważność takiego interpretatywnego nastawienia w rozumieniu współczesności.

Zamysł ten podejmuje  wątek powtarzany w prywatnych rozmowach z naszymi Koleżankami i Kolegami. Wielokrotnie rozmawialiśmy  o potrzebie  bieżącej rozmowy, o ważności argumentowania, komentowania i słuchania komentarzy, o roli humanistycznego namysłu w codzienności (nie tylko w okazjonalnych debatach specjalistów, naukowców). Nadanie tym rozmowom przemyślanego, a zarazem otwartego organizacyjnego kształtu, stwarza szansę systematycznej realizacji owych istotnych potrzeb.

Znając zatem wagę i rolę takich form organizacji dyskusji akademickich,  jak konferencje, seminaria, sympozja (czyli form wymagających długotrwałych niekiedy przygotowań, zespołowych prac organizacyjnych, zaplanowania honorariów, kalkulacji kosztów) i  biorąc w nich czynny udział, proponujemy jednocześnie formę minimalizującą zakres tych przygotowań, służącą głównie bieżącym dyskusjom, otwartą na wszelkie tematy oraz formy prezentacji i zainteresowania uczestników. Forma ta zakłada ponadto możliwość przedstawienia w dyskusji projektów, tematów, które nie są zakończone gotowym opracowaniem, prezentują pytania, dokumentują pewne etapy pracy, a także są np. prezentacjami doświadczeń z podróży, pobytów studyjnych, relacjami z konferencji itp.

Spotkania odbywają się o stałej porze (12.00-13.30) w stałym dniu (środa). Mają one charakter otwarty również w takim znaczeniu, że uczestnikami, a także referentami mogą być wszyscy członkowie społeczności akademickiej, zarówno profesorowie, jak i doktoranci oraz studenci, a ponadto  zainteresowane osoby spoza uczelni. Tematy z krótkimi opisami będą wcześniej podawane do wiadomości na stronie DSW oraz przesyłane drogą e-mailową. Opisy te  umożliwią  uczestnikom  wybór interesujących ich spotkań i wątków.

Koncepcja, koordynacja:

 

  • Prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz 
  • Prof. DSW dr hab. Maria Reut