Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Aktualności dla Doktorantów

Doktor Małgorzata Czerwiec laureatką konkursu na najlepszą pracę doktorską

wydrukuj artykuł

Laureatką konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu pedagogiki została Małgorzata Czerwiec, która doktorat obroniła w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Serdecznie gratulujemy!


Polskie Towarzystwo Pedagogiczne co roku ogłasza konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i/lub nauk z nią współpracujących. W konkursie mogły wziąć udział rozprawy doktorskie obronione w roku 2018.

Rozprawa doktorska Małgorzaty Czerwiec „Kształtowanie etosu zaufania w szkole. Studium socjopedagogiczne”, napisana została pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego.

Rozprawa została obroniona wyróżnieniem na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w roku 2018.

Doktor Małgorzata Czerwiec ukończyła Uniwersytet Zielonogórski na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych uzyskując tytuł magistra w zakresie resocjalizacji i profilaktyki osób niedostosowanych społecznie. W latach 2011-2015 odbyła studia doktoranckie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Posiada kwalifikacje m.in. z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie, oligofrenopedagogiki, andragogiki. 

Tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika uzyskała w 2018 r. Przygotowana rozprawa doktorska pod tytułem: Kształtowanie etosu zaufania w szkole. Studium socjopedagogiczne zostało wyróżnione przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. zw. dr hab. Zbigniew Kazimierz Kwieciński, a recenzentami: prof. UZ dr hab. Ewa Bochno i prof. WSB dr hab.  Danuta Wajsprych. 

W latach 2013-2017 systematycznie uczestniczyła w seminariach z prof. zw. dr hab. Z. K. Kwiecińskim - opiekunem naukowym. Brała udział w wielu konferencjach ogólnopolskich, jak i międzynarodowych; również czynnie (w sesjach równoległych). Uczestniczyła w kilku warsztatach metodologicznych m.in. organizowanych przez DSW w Morawie, Nowym Gierałtowie; na UMK w Toruniu.

Jest pedagogiem – praktykiem, nauczycielem dyplomowanym, certyfikowanym przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej liderem zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada uprawnienia do posługiwania się specjalistycznymi narzędziami z zakresu diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży oraz  kwalifikacje do terapii Biofeedback, którą prowadzi.