Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Aktualności dla Doktorantów

Gratulacje dla Josefine Wagner!

wydrukuj artykuł

14 marca 2019 doktorantka i badaczka zatrudniona w projekcie EDiTE obroniła pracę doktorską!


Josefine Wagner, która w Dolnośląskiej Szkole Wyższej studiowała i prowadziła badania w ramach projektu European Doctorate in Teacher Education,  (program finansowany przez Unię Europejską - Horyzont 2020, akcja Marie Skłodowska Curie, Innovative Training Networks), 14 marca z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską zatytułowaną: 

Struggling for Educational Justice in Disabling Societies: A Multi-sited School-based Ethnography of Inclusive Policies and Practices in Poland, Austria, and Germany

Pracę napisała pod kierunkiem prof. DSW dr hab Hany Cervinkovej, prof. Michaela Schratza (Uniwersytet w Innsbrucku) i dr Juliet Golden. Dysertację recenzowali prof. Graciela Slesaransky-Poe (Arcadia University) i prof. Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski w Cieszynie). Wszyscy zaszczycili nas swoją obecnością podczas obrony i z zachwytem wypowiadali się nad jakością pracy Josefiny.

Josefina jako pierwsza z trójki doktorantów zatrudnionych projekcie EDiTE otrzyma podwójny dyplom doktora, część studiów odbyła bowiem na Uniwersytecie w Innsbrucku. Dzięki temu, austriacka uczelnia i Dolnośląska Szkoła Wyższa podpisały umowę o wspólnym przewodzie doktorskim. 

Program EDiTE zakładał realizację w międzynarodowym partnerstwie 5-ciu uczelni (Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu w Innsbrucku, Uniwersytetu w Lizbonie, Uniwersytetu  Eötvös Loránd w Budapeszcie i Uniwersytetu Masaryka w Brnie) wspólnego europejskiego programu doktorskiego, którego adresatami byli kandydaci z całego świata.