Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Aktualności dla Doktorantów

NAWA ogłasza swój pierwszy program dla przyjeżdżających naukowców!

wydrukuj artykuł

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła swój pierwszy program dla przyjeżdżających naukowców: Program im. Ulama. Celem inicjatywy jest zachęcenie zagranicznych naukowców do rozwijania ich kariery akademickiej poprzez intensyfikację międzynarodowej mobilności i umożliwienie im nawiązania współpracy z instytucjami nauki i szkodnictwa wyższego w Polsce.

Program daje możliwość zarówno uznanym, jak i obiecującym naukowcom posiadającym co najmniej stopień doktora, odwiedzenia Polski w celu udziału przede wszystkim w projektach badawczych i dydaktycznych.

Wielu pracowników naukowych utrzymuje stałe kontakty naukowe z badaczami zagranicznymi. Program oferowany przez NAWA jest doskonałą szansą na umożliwienie im zaproszenia na swoją uczelnię naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie i daje sposobność do nawiązania bądź pogłębienia kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru w programie znajdują się na stronie internetowej: www.nawa.gov.pl/en/scientists/program-im-ulama/call-for-proposals