Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Program doktorancki - FAQ

Program doktorancki – najczęściej zadawane pytania

1. Czy Program Doktorancki jest tożsamy ze studiami doktoranckimi?

Nie. Program Doktorancki jest ofertą edukacyjną przygotowującą do otwarcia przewodu doktorskiego i napisania pracy doktorskiej.

2. Czy uczestnicy Programu doktoranckiego otrzymują status studenta DSW, czy otrzymują legitymacje studenckie, zniżki na przejazdy kolejowe, stypendia?

Nie. Uczestnicy Programu Doktoranckiego nie są studentami.

3. Czy uczestnicy Programu Doktoranckiego mogą korzystać z biblioteki DSW?

Tak, w pełnym zakresie.

4. Czy uczestnicy Programu Doktoranckiego prowadzą zajęcia na uczelni?

Z uczestnictwa w Programie Doktoranckim nie wynikają obowiązki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy Programu prowadza zajęcia, jeżeli są pracownikami uczelni lub z uczelnią współpracują na podstawie umowy cywilnoprawnej.

5. Czy egzaminy doktorskie można zdawać w trakcie programu, jeszcze przed wszczęciem przewodu?

Nie. Zgodnie z przepisami prawa, wszystkie egzaminy doktorskie kandydat zdaje po otwarciu przewodu doktorskiego.

6. Czy wystarczy uczestniczyć w zajęciach z języka obcego, oferowanych w ramach programu, aby zdać egzamin doktorski?

Zajęcia językowe zostały pomyślane jako okazja do oswojenia kandydatów z przebiegiem, a częściowo również z treścią egzaminu doktorskiego z języka. Naiwnością byłoby sądzić, że ktoś opanuje obcy język w stopniu wystarczającym do zdania z niego egzaminu doktorskiego wyłącznie w czasie organizowanych przez Uczelnię zajęć językowych. Kandydaci muszą sami postarać się, na własną rękę, zdobyć odpowiednie kompetencje. Egzamin musi zdać każdy doktorant w ramach przewodu doktorskiego, przepisy prawne nie pozwalają nam uznawać świadectw, certyfikatów wydawanych przez inne instytucje.

7. Czym różni się Program Doktorancki od przewodu doktorskiego?

Przewód doktorski jest procedurą uzyskania stopnia doktora ściśle regulowaną przepisami państwowymi. Jest przeprowadzany przed Radę Wydziału na wniosek kandydata patrz dokumenty konieczne do wszczęcia przewodu. Szczegółowy opis procedury znajduje się na stronie: Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich

Natomiast celem Programu Doktoranckiego jest przygotowanie kandydata do wszczęcia przewodu oraz towarzyszenie doktorantowi aż do momentu złożenia przez niego ukończonej pracy doktorskiej.

8. Kiedy kończy się  udział w Programie Doktoranckim?

W momencie złożenia ukończonej pracy doktorskiej lub rozwiązania umowy między uczestnikiem a uczelnią Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich

9. Jaki jest maksymalny czas uczestniczenia w Programie Doktoranckim?

8 semestrów.

10. Czy uczestnictwo w Programie Doktoranckim doprowadza bezpośrednio do uzyskania stopnia doktora?

Nie. Na pewnym etapie Programu uczestnik składa wniosek do Rady Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego. Przewód doktorski jest odrębną procedurą, płatną osobno. Przewód doktorski – Opłaty WNSiD