Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Program doktorancki - koszty uczestnictwa

1. Semestralna opłata za udział w Programie doktoranckim wynosi 1500 zł.

2. Wysokość opłat za indywidualne konsultacje doktoranckie określa Zarządzenie Rektora nr 49/2015.

3. Decyzję o sposobie płatności podejmuje Uczestnik Programu przed rozpoczęciem zajęć danego semestru, wypełniając stosowną deklarację.

4. Etatowi pracownicy Uczelni, dla których DSW jest podstawowym miejscem pracy, są zwolnieni z opłat, o których mowa w pkt. 1.

5. W przypadku zawieszenia uczestnictwa w Programie doktoranckim, zwrotowi podlega część wniesionej opłaty.

6. Opłaty za Program można uiszczać gotówką w kasie Uczelni - budynek przy ul. Wagonowej 9, pokój nr 6 (poniedziałek - sobota: 10.00-14.00). Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz zaznaczyć, że jest to opłata za udział w Programie Doktoranckim.

7. Opłatę można uiścić również przelewem na konto Uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa, konto: 33 1090 2402 0000 0006 1001 1564, tytułem: Imię i nazwisko uczestnika, Program doktorancki.

8. Uczestnik Programu Doktoranckiego może otrzymać fakturę dokonanej wpłaty. Powinien zwrócić się w tym celu do Kwestury DSW (53-609 Wrocław, ul. Wagonowa 9, pokój nr 2, tel. 071 358 27 31), podając swoje imię i nazwisko (lub pełną nazwę instytucji, która finansuje jego udział w Programie Doktoranckim); pełny adres (z kodem pocztowym); NIP; formę zapłaty (gotówka, przelew); adres do korespondencji, jeśli jest on odmienny od adresu głównego. Faktura zostanie wysłana pocztą. Ewentualnie można ją odebrać osobiście w Kwesturze DSW (ul. Wagonowa 9, pokój nr 2).