Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Program doktorancki - wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do przystąpienia do Programu Doktoranckiego:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy, plik do pobrania: doc  

  • zgłoszenie uczestnictwa, plik do pobrania: doc  

  • zwięzła charakterystyka problemu badawczego wraz z uzasadnieniem chęci przystąpienia do Programu,

  • zgoda opiekuna naukowego, plik do pobrania: doc  

  • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej potwierdzający  uzyskanie tytułu magistra,

  • deklaracja wnoszenia opłat za udział w Programie, plik do pobrania: doc  

  • dwie fotografie.