Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Przewody doktorskie WNSiD - wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do wszczęcia przewodu doktorskiego:

 • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowany do Rady Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej plik do pobrania:  doc 

 • Życiorys.

 • Kwestionariusz osobowy [+2 zdjęcia 4,5x 6,5] plik do pobrania:  doc 

 • Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra.

 • Formularz dot. wykształcenia i zatrudnienia  plik do pobrania:  doc 

 • Konspekt  rozprawy doktorskiej [w pięciu egzemplarzach]  - wzór do pobrania: doc 

 • Wykaz prac naukowych oraz kserokopie wybranych ważniejszych pozycji [w pięciu egzemplarzach]

 • Opinia opiekuna naukowego o działalności naukowej  kandydata wraz z deklaracją gotowości podjęcia obowiązków promotora

 • Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (obowiązuje to również w przypadku, gdy rada innej jednostki organizacyjnej rozpatrywała wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego)

 • Zobowiązanie kandydata lub rektora jego macierzystej uczelni do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego.
  wzory do pobrania:  wersja 1 (dla kandydata) doc 
                                wersja 2  (dla rektora)   doc