Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Program doktorancki - FAQ

 

 

1. Czy Program doktorancki jest tożsamy ze studiami doktoranckimi?

Nie. Wydział Nauk Pedagogicznych DSW posiada od 2009 roku uprawnienia do prowadzenia formalnych studiów doktoranckich. Program doktorancki jest wcześniej wypracowaną ofertą edukacyjną przygotowującą do otwarcia przewodu doktorskiego i napisania pracy doktorskiej. 

2. Czy uczestnicy Programu doktoranckiego otrzymują status doktoranta DSW, czy otrzymują legitymacje doktoranckie, zniżki na przejazdy kolejowe, stypendia?

Nie. Uczestnicy Programu doktoranckiego nie są doktorantami ani studentami.

 

3. Czy uczestnicy Programu doktoranckiego mogą korzystać z biblioteki DSW?

Tak, w pełnym zakresie.

 

4. Czy uczestnicy Programu doktoranckiego prowadzą zajęcia dydaktyczne na DSW?

Zajęcia na DSW prowadzą pracownicy etatowi Uczelni, tudzież osoby „zatrudnione na umowę zlecenie”. Obsadą zajęć zajmują się Dyrektorzy Instytutów.

 

5. Czy egzaminy doktorskie można zdawać w trakcie programu doktoranckiego, jeszcze przed wszczęciem przewodu doktorskiego?

Nie. Zgodnie z przepisami, wszystkie egzaminy doktorskie kandydat zdaje po otwarciu przewodu doktorskiego.

 

6. Czy wystarczy uczestniczyć w zajęciach z języka obcego, oferowanych w ramach programu doktoranckiego, aby zdać egzamin doktorski z języka obcego?

Zajęcia językowe w ramach programu doktoranckiego zostały pomyślane jako okazja do oswojenia kandydatów z przebiegiem, a częściowo również z treścią, egzaminu doktorskiego z języka. Naiwnością byłoby sądzić, że ktoś opanuje jęzk obcy podczas zajęć językowych organizowanych przez Uczelnię na tyle, żeby móc swobodnie zdać egzamin.  Kandydaci muszą sami postarać się, na własną rękę, zdobyć odpowiednie kompetencje. Egzamin z języka obcego musi zdać każdy doktorant w ramach przewodu doktorskiego, chyba że posiada certyfikat językowy uznawany przez MNiSW (patrz: lista uznawanych certyfikatów).

 

7. Czym różni się program doktorancki od przewodu doktorskiego?

Przewód doktorski jest ściśle regulowaną przepisami państwowymi procedurą uzyskania stopnia doktora. Jest przeprowadzany przed Radą Wydziału na wniosek kandydata - patrz dokumenty konieczne do wszczęcia przewodu:

www.dsw.edu.pl/index.php 

Szczegółowy opis procedury znajduje się na stronie:

www.dsw.edu.pl/index.php

Natomiast celem Programu doktoranckiego jest przygotowanie kandydata do wszczęcia przewodu oraz towarzyszenie doktorantowi aż do momentu złożenia przez niego ukończonej pracy doktorskiej.

 

8. Kiedy kończy się udział w programie doktoranckim?

W momencie złożenia ukończonej pracy doktorskiej lub rozwiązania umowy między uczestnikiem a uczelnią (patrz regulamin: www.dsw.edu.pl/index.php)

 

9. Czy absolwenci innych kierunków studiów niż pedagogika lub pedagogika specjalna mogą uczestniczyć w Programie doktoranckim?

Tak. Natomiast przed wszczęciem przewodu muszą odbyć kolokwium z pedagogiki sprawdzające ich wiedzę z zakresu pedagogiki (patrz kolokwium: www.dsw.edu.pl/index.php)

 

10. Jaki jest maksymalny okres uczestniczenia w Programie doktoranckim?

8 semestrów.


11. Jakie są koszty uczestnictwa w Programie doktoranckim?

www.dsw.edu.pl/index.php

 

12. Czy uczestnictwo w Programie doktoranckim doprowadza bezpośrednio do uzyskania stopnia doktora?

Nie. Na pewnym etapie Programu uczestnik składa wniosek do Rady Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego. Przewód doktorski jest odrębną procedurą, płatną osobno.