Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Program doktorancki - wymagane dokumenty

 - odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzający uzyskanie tytułu magistra

 - określenie tematu rozprawy lub krótki opis problemu badawczego wraz ze zwięzłym
   uzasadnieniem chęci przystąpienia do Programu doktoranckiego 
 - wypełniony kwestionariusz osobowy         doc      pdf  
 - zgłoszenie do Programu doktoranckiego  doc      pdf 

 - zgoda opiekuna naukowego                        doc      pdf 
 - deklaracja wnoszenia opłat za udział w Programie doktoranckim   doc      pdf  

 - dwie fotografie