Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich

Mgr Agnieszka Sokołowska

Tytuł rozprawy: Video modeling jako sposób uczenia umiejętności społecznych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
6 czerwca 2013 roku

Mgr Monika Taras

Tytuł rozprawy: Pytanie o mistrza w narracjach wybitnych artystów


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
9 października 2014 roku

Mgr Anita Szprych

Tytuł rozprawy: "Białe kartki". Niewypowiedziane narracje w arteterapii dzieci doświadczających choroby nowotworowej


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
27 czerwca 2017 roku

Mgr Krzysztof Dziadkiewicz

Tytuł rozprawy: Dozór elektroniczny jako system wykonania kary pozbawienia wolności. W teorii i praktyce penitencjarnej


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
25 września 2014 roku

Mgr Jarosław Kotliński

Tytuł rozprawy: Między bylejakością życia a dobrostanem w narracjach młodzieży pozostającej poza pracą i nauką


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
13 listopada 2014 roku

Mgr Magdalena Archacka

Tytuł rozprawy: Praktyki władzy, oporu i wolności we współczesnej polskiej szkole


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
27 września 2016 roku

Mgr Monika Kurzynoga

Tytuł rozprawy: Wychowankowie wobec praktyk codzienności w domach dziecka. Etnopedagogiczny bricolage


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
18 marca 2014 roku

Mgr Anna Irasiak

Tytuł rozprawy: Wzajemne uczenie się osób głuchych i słyszących w projekcie edukacyjnym. Z badań w działaniu


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
6 maja 2014 roku

Mgr Beata Kosiarz

Tytuł rozprawy: Rodzinne doświadczanie odroczenia obowiązku szkolnego


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
27 września 2011 roku

Mgr Beata Bochnia

Tytuł rozprawy: Codzienne praktyki życia rodzinnego. Zadomowienie, wykluczenie, bezdomność


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
26 marca 2013 roku