Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich

Mgr Monika Kurzynoga

Tytuł rozprawy: Wychowankowie wobec praktyk codzienności w domach dziecka. Etnopedagogiczny bricolage


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
18 marca 2014 roku

Mgr Anna Irasiak

Tytuł rozprawy: Wzajemne uczenie się osób głuchych i słyszących w projekcie edukacyjnym. Z badań w działaniu


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
6 maja 2014 roku

Mgr Beata Kosiarz

Tytuł rozprawy: Rodzinne doświadczanie odroczenia obowiązku szkolnego


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
27 września 2011 roku

Mgr Beata Bochnia

Tytuł rozprawy: Codzienne praktyki życia rodzinnego. Zadomowienie, wykluczenie, bezdomność


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
26 marca 2013 roku

Mgr Alina Stechnij

Tytuł rozprawy: Tożsamość młodzieży jako zaniechana kwestia wychowawcza


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
13 listopada 2014 r.

Mgr Anna Suchon

Tytuł rozprawy: Nabywanie kompetencji do samostanowienia przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w procesie zróżnicowanego kształcenia


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
13 marca 2012 r.

Mgr Magdalena Giercarz-Borkowska

Tytuł rozprawy: Edukacja domowa jako alternatywa edukacyjna dla dzieci zdolnych


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
27 maja 2014 r.