Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich

Mgr Kinga Zych

Tytuł rozprawy: Edukacja kulturalna w świecie symulakrów. Studium autoetnograficzne


Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2016 r.

·         Streszczenie rozprawy doktorskiej

·         Recenzja prof. dra hab. Tomasza Szkudlarka

·         Recenzja prof. dra hab. Leszka Koczanowicza

Mgr Jacek Biskupski

Tytuł rozprawy: Koncepcje wychowania do trzeźwości w dwudziestoleciu międzywojennym. Analiza wybranych czasopism


Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 22 maja 2018 r.

·         Streszczenie rozprawy doktorskiej

·         Recenzja prof. UMCS dr hab. Barbary Kalinowskiej-Witek

·         Recenzja prof. UŁ dra hab. Grzegorza Michalskiego

Mgr Beata Krzaczkowska

Tytuł rozprawy: Psychospołeczne uwarunkowania strategii radzenia sobie adolescentów w sytuacji konfliktu społecznego


Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 czerwca 2016 r.

·         Streszczenie rozprawy doktorskiej

·         Recenzja prof. UZ dr hab Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk

·         Recenzja prof. UW dra hab Andrzeja Ładyżyńskiego