Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich

Mgr Beata Krzaczkowska

Tytuł rozprawy: Psychospołeczne uwarunkowania strategii radzenia sobie adolescentów w sytuacji konfliktu społecznego


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
21 czerwca 2016 r.

Mgr Małgorzata Czerwiec

Tytuł rozprawy: Kształtowanie etosu zaufania w szkole. Studium socjopedagogiczne


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
13 listopada 2014 roku

Mgr Adam Marcinkiewicz

Tytuł rozprawy: Konstruowanie tożsamości społecznej przez przedstawicieli wybranych mniejszości etnicznych w Polsce


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
31 marca 2015 roku

Mgr Anna Ziółkowska

Tytuł rozprawy: Adaptacja społeczno-zawodowa młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w Anglii


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
12 września 2013 roku

Mgr Agnieszka Sokołowska

Tytuł rozprawy: Video modeling jako sposób uczenia umiejętności społecznych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
6 czerwca 2013 roku

Mgr Monika Taras

Tytuł rozprawy: Pytanie o mistrza w narracjach wybitnych artystów


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
9 października 2014 roku

Mgr Anita Szprych

Tytuł rozprawy: "Białe kartki". Niewypowiedziane narracje w arteterapii dzieci doświadczających choroby nowotworowej


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
27 czerwca 2017 roku

Mgr Krzysztof Dziadkiewicz

Tytuł rozprawy: Dozór elektroniczny jako system wykonania kary pozbawienia wolności. W teorii i praktyce penitencjarnej


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
25 września 2014 roku

Mgr Jarosław Kotliński

Tytuł rozprawy: Między bylejakością życia a dobrostanem w narracjach młodzieży pozostającej poza pracą i nauką


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
13 listopada 2014 roku

Mgr Magdalena Archacka

Tytuł rozprawy: Praktyki władzy, oporu i wolności we współczesnej polskiej szkole


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
27 września 2016 roku

Mgr Monika Kurzynoga

Tytuł rozprawy: Wychowankowie wobec praktyk codzienności w domach dziecka. Etnopedagogiczny bricolage


Data wszczęcia przewodu doktorskiego:
18 marca 2014 roku