Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Program doktorski - rekrutacja

Program doktorski jest przeznaczony dla osób, które chciałyby przygotować doktorat z pedagogiki lub nauk o komunikacji społecznej i mediach korzystając jedynie z opieki naukowej jednego z profesorów DSW, a nie z pełnej oferty Szkoły Doktorskiej. Przyjmujemy kandydatów posiadających silną motywację do pracy naukowej, wysoki poziom samodzielności w badaniach naukowych, którzy z różnych względów nie mogą regularnie uczestniczyć w zajęciach w ramach studiów doktoranckich/Szkoły doktorskiej (gdyż na przykład mieszkają zagranicą). Przyjęcie do Programu doktorskiego jest możliwe po uprzedniej rozmowie z Dyrektorem Szkoły Doktorskiej - dr. hab. Pawłem Rudnickim, prof. DSW.