Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Przewody doktorskie DSW - opłaty

 

Poniższe opłaty obowiązują osoby, które wszczęły przewody doktorskie do dnia 30.04.2019 roku.

Dla kandydatów spoza DSW:

600 zł - pierwsza rata, płatna przy złożeniu wniosku o wszczęcie przewodu;
1 400 zł - druga rata, płatna po otwarciu przewodu doktorskiego w terminie  do 14 dni;
10 000 zł - trzecia rata, płatna przed złożeniem pracy doktorskiej.

Ogółem: 12 000 zł

 

Dla kandydatów z DSW: 

300 zł - pierwsza rata, płatna przy złożeniu wniosku o wszczęcie przewodu;
1200 zł - druga rata, płatna po otwarciu przewodu doktorskiego w terminie  do 14 dni;
7 500 zł - trzecia rata, płatna przed złożeniem pracy doktorskiej.

Ogółem: 9 000 zł

 

Dla kandydatów cudzoziemców:

500 Euro - pierwsza rata, płatna przy złożeniu wniosku o wszczęcie przewodu;
1 000 Euro - druga rata, płatna po otwarciu przewodu doktorskiego w terminie  do 14 dni;
1 500 Euro - trzecia rata, płatna przed złożeniem pracy doktorskiej.

Ogółem: 3 000 Euro

 

Kwota ta może wzrosnąć w przypadku gdy:

·        Dolnośląska Szkoła Wyższa wyznaczy dodatkowego (trzeciego) recenzenta. Wówczas całkowity koszt przewodu zwiększa się o wysokość jego honorarium i koszty delegacji,

·         promotor rozprawy jest zatrudniony poza Wrocławiem i istnieje konieczność opłacenia jego podróży do DSW (co najmniej dwóch).

 

Powyższe kwoty obejmują:

·         koszty administracyjne,

·         koszty przeprowadzenia egzaminów doktorskich (egzamin z dyscypliny podstawowej, egzamin z dyscypliny dodatkowej, egzamin z języka nowożytnego),

·         honorarium dla promotora,

·         honorarium dla recenzentów,

·         koszty delegacji recenzentów,

·         opłata dyplomowa.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2018 Prezydenta DSW z 6 lipca 2018 r.