Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich

Mgr Teresa Segiet

Tytuł rozprawy: Sytuacja w rodzinach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w świetle "modelu kołowego" Davida Olsona


Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 6 czerwca 2013 r.

·         Streszczenie rozprawy doktorskiej

·         Recenzja dr hab. Krystyny Barłóg, prof. UR

·         Recenzja dr hab. Danuty Wolskiej, prof. UP

Mgr Agata Miodek-Wojdyła

Tytuł rozprawy: Doświadczenie wyłaniającej się dorosłości osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną


Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 czerwca 2014 r.

·         Streszczenie rozprawy doktorskiej

·         Recenzja prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej

·         Recenzja prof. US dr hab. Teresy Żółkowskiej

 

Mgr Mirela Lubińska-Tomczak

Tytuł rozprawy: Asysta rodzinna w opinii klientów ośrodków pomocy społecznej, asystentów rodzin i innych podmiotów wspierających rodzinę


Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 września 2017 r.

·         Streszczenie rozprawy doktorskiej

·         Recenzja prof. dra hab. Zenona Gajdzicy

·         Recenzja prof. US dr hab. Ireny Ramnik-Mażewskiej

Mgr Anna Maciuszek

Tytuł rozprawy: Wolontariat seniorów - obrazy aktywności osób starszych


Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 czerwca 2018 r.

·         Streszczenie rozprawy doktorskiej

·         Recenzja prof. dr hab Agnieszki Gromkowskiej-Melosik

·         Recenzja prof.  UMK dra hab Arkadiusza Karwackiego

Mgr Halina Zwiercan

Tytuł rozprawy: Psychomotoryka w rozwijaniu muzycznych zdolności dziecka przedszkolnego


Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 września 2017 r.

·         Streszczenie rozprawy doktorskiej

·         Recenzja prof. US dr hab. Teresy Żółkowskiej

·         Recenzja prof. UZ dr hab. Lidii Kataryńczuk-Manii

Mgr Kinga Zych

Tytuł rozprawy: Edukacja kulturalna w świecie symulakrów. Studium autoetnograficzne


Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2016 r.

·         Streszczenie rozprawy doktorskiej

·         Recenzja prof. dra hab. Tomasza Szkudlarka

·         Recenzja prof. dra hab. Leszka Koczanowicza

Mgr Jacek Biskupski

Tytuł rozprawy: Koncepcje wychowania do trzeźwości w dwudziestoleciu międzywojennym. Analiza wybranych czasopism


Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 22 maja 2018 r.

·         Streszczenie rozprawy doktorskiej

·         Recenzja prof. UMCS dr hab. Barbary Kalinowskiej-Witek

·         Recenzja prof. UŁ dra hab. Grzegorza Michalskiego

Mgr Beata Krzaczkowska

Tytuł rozprawy: Psychospołeczne uwarunkowania strategii radzenia sobie adolescentów w sytuacji konfliktu społecznego


Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 czerwca 2016 r.

·         Streszczenie rozprawy doktorskiej

·         Recenzja prof. UZ dr hab Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk

·         Recenzja prof. UW dra hab Andrzeja Ładyżyńskiego