Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Przewody doktorskie z pedagogiki na WNP - wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do wszczęcia przewodu doktorskiego z pedagogiki

 • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego z pedagogiki skierowany do Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
  plik do pobrania:  doc      pdf 

 • CV lub Życiorys

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy [+2 zdjęcia 4,5x 6,5]
  plik do pobrania:  doc      pdf 

 • Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra

 • Konspekt rozprawy doktorskiej - proponowany temat i koncepcja rozprawy [w pięciu egzemplarzach] 
  wzór do pobrania:  doc      pdf 

  English version: doc

  Oświadczenie o udostępnieniu konspektu rozprawy doktorskiej

 • Wykaz prac naukowych oraz kserokopie wybranych ważniejszych pozycji [w pięciu egzemplarzach]  

 • Opinia opiekuna naukowego o działalności naukowej  kandydata wraz z deklaracją gotowości podjęcia obowiązków promotora

 • Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (obowiązuje to również w przypadku, gdy rada innej jednostki organizacyjnej rozpatrywała wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego)

 • Zobowiązanie kandydata lub rektora jego macierzystej uczelni do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego.

  W celu wszczęcie przewodu doktorskiego z pedagogiki należy złożyć wymagane dokumenty w Sekretariacie studiów doktoranckich WNP (kontakt)