Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

 

O stypendium ministra za wybitne osiągnięcia mogą się ubiegać doktoranci studiów stacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu I roku studiów doktoranckich. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił następujący warunek:

 

- uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie  w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września roku ubiegania się o stypendium.

Kryteria przyznawania stypendium reguluje szczegółowo  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1051/1

 

W celu uzyskania stypendium doktorant składa wypełniony wniosek z załącznikami dokumentującymi swe osiągnięcia Rektorowi DSW za pośrednictwem dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych. Wniosek  znajdziesz tutaj ((http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1051/1) Wniosek musi być złożony przed 1  października danego roku. Następnie Rektor przekazuje wniosek do zaopiniowania przez   Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW. Pozytywnie zaopiniowane wnioski są przekazywane do MNiSW przez Rektora DSW  do dnia 15 października.

 

Tu znajdziesz  szczegółowe informacje  związane ze stypendium ministra (https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-20182019.

 

Otrzymanie stypendium nie koliduje z innymi stypendiami dla doktorantów. Wysokość stypendium nie przekracza 25 000 złotych rocznie, otrzymuje je zwykle kilkudziesięciu kandydatów z całej Polski.