Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Doktoranci w roku akademickim 2018/2019 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb.

 

Przed wypełnieniem wniosku w systemie USOSweb musi być wprowadzone aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności doktoranta. Doktoranci, którzy rozpoczynają studia w DSW lub doktoranci, których orzeczenie utraciło ważność, przed złożeniem wniosku muszą dostarczyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do Sekretariatu studiów doktoranckich.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki.

Podanie o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 należy składać od 10.10.2018 r. do 31.10.2018 r. w Sekretariacie studiów doktoranckich w budynku przy ul. Strzegomskiej 55, pok. 402.

 

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów zostaną podane do wiadomości studentów po 15 listopada 2018 r. na stronie internetowej Uczelni

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów przysługuje doktorantowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów i składać za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW