Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Ubezpieczenie zdrowotne dla doktorantów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135) Dolnośląska Szkoła Wyższa może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego oraz odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia oraz nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innych tytułów (np. status członka rodziny bądź pracownika).

Podstawą zgłoszenia doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego przez DSW jest dostarczenie przez doktoranta do Kadr DSW (ul. Wagonowa 9, pokój nr 5):

Oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów DSW wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z listy doktorantów.

Doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez DSW ma obowiązek poinformować Uczelnię (Kadry DSW) o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w przeciągu 7 dni od daty jego powstania. Obowiązkiem doktoranta zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego jest również w ciągu 7 dni poinformowanie Kadr DSW o zmianie danych takich jak: numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwiska, adresu zamieszkania, oddziału NFZ.