Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Komisje stypendialne

 

Wydziałową Komisję Stypendialną ds. Doktorantów powołuje Dziekan i przekazuje jej uprawnienia w zakresie przyznawania doktorantom następujących form pomocy materialnej:

- zapomogi

- stypendium socjalnego

- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW, § 4, ust. 2).


Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów w roku akademickim 2016/2017

 

dr Karolina Reinhard - adres e-mail: karolina.reinhard@dsw.edu.pl

mgr Emilia Lewicka-Kalka

mgr Małgorzata Sojka-Choptiany

--------------------------------------

 

Uczelnianą Komisję Stypendialną ds. Doktorantów powołuje Rektor i przekazuje jej uprawnienia w zakresie przyznawania doktorantom pomocy materialnej w zakresie stypendium dla najlepszych doktorantów (Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW, § 4, ust. 4).


Skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów w roku akademickim 2016/2017


mgr Grażyna Wyszyńska -  adres e-mail:
grazyna.wyszynska@dsw.edu.pl

mgr Anna Gocał

mgr Natalia Chomiak

-----------------------------------------

Odwoławczą Komisję Stypendialną ds. Doktorantów powołuje Rektor i przekazuje jej uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach odwołań od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów oraz Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów (Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW, § 4, ust. 6). 

 

Skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów w roku akademickim 2016/2017

dr Aneta Kochanowicz -  adres e-mail: aneta.kochanowicz@dsw.edu.pl

mgr Joanna Gościnna

mgr Ewa Dziwosz