Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Decyzje Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Na II, III i IV roku studiów doktoranckich stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać każdy doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium (czyli w roku akademickim 2018/2019) spełnił łącznie trzy warunki:

a)   uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z wszystkich egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

b)   wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

c)   podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

 

Ważne informacje i terminy

W roku akademickim 2019/2020 doktoranci wypełniają wnioski o stypendia przy pomocy systemu USOSweb, a następnie dostarczają podpisany wniosek wraz z załącznikami do sekretariatu studiów doktoranckich.

 

Do podania o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów należy dołączyć dokumenty potwierdzające postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane na rok akademicki.

 

Termin składania podań o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2019/2020: do 31 października 2019 r.

 

Decyzje Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów zostaną umieszczone w systemie USOSweb w listopadzie 2019 r.

 

Od decyzji Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów przysługuje doktorantowi prawo do odwołania się. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej i składać w Biurze ds. kształcenia doktorantów w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.

Pliki do pobrania:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER