Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Decyzje Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym (czyli w roku 2016).

Na kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać każdy doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium (czyli w roku akademickim 2015/2016) spełnił łącznie trzy warunki:

a)   uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z wszystkich egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

b)   wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

c)   podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

 

Ważne informacje i terminy

W roku akademickim 2016/2017 doktoranci wypełniają wnioski o stypendia przy pomocy systemu USOSweb, a następnie dostarczają podpisany wniosek wraz z załącznikami do sekretariatu studiów doktoranckich.

 

Do podania o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów należy dołączyć dokumenty potwierdzające postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej

 

Każdy doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane na rok akademicki.

 

Termin składania podań o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2016/2017: od  10 października do 31 października 2016 r.

 

Decyzje Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów zostaną umieszczone w systemie USOSweb w listopadzie 2016 r.

 

Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów przysługuje doktorantowi prawo do odwołania się. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej i składać w sekretariacie studiów doktoanckich w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.