Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania stypendium specjalnego w roku akademickim 2016/2017:

---------------------------------------------------------------

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez studenta decyzji stypendialnej.

Progi

Ważne informacje i terminy

Studenci i doktoranci w roku akademickim 2016/2017 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb.

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki.

Podanie o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017 należy składać w terminie od 26.09.2016r. do 5 XI 2016 r. w Dziekanacie.

 

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej zostaną podane do wiadomości studentów/doktorantów 15 XI 2016 r. na stronie internetowej Uczelni.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

 

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej i składać w Dziekanacie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez studenta decyzji stypendialnej.