Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Egzamin doktorski - historia

Zakres egzaminu doktorskiego z historii – wybrane hasła

1. Starożytna Grecja jako kolebka cywilizacji europejskiej
2. Dorobek cywilizacyjny starożytnego Rzymu
3. Chrześcijaństwo. Powstanie, rozwój, znaczenie
4. Kultura średniowiecznej Europy
5. Cywilizacja Odrodzenia
6. Reformacja i kontrreformacja
7. Cywilizacja wieku Oświecenia
8. Główne prądy ideowe i kulturowe XIX w.
9. Rywalizacja mocarstw w Europie XIX i początku XX w.
10. Kolonializm
11. Rewolucja bolszewicka i stalinizm w ZSRR
12. Sytuacja społeczno-polityczna w międzywojennej Europie
13. III Rzesza. Ideologia i system władzy
14. II wojna światowa. Geneza, charakter, znaczenie
15. Zimna wojna
16. Procesy zjednoczeniowe w Europie po 1945 r.
17. Rola Stanów Zjednoczonych w XX w. Próba oceny
18. Konflikt na Bliskim Wschodzie. Geneza, charakter, konsekwencje
19. Przemiany cywilizacyjne XX wieku
20. Formowanie się państwa polskiego
21. I Rzeczpospolita jako zjawisko polityczno-kulturowe
22. Polskie reformy w drugiej połowie XVIII w.
23. Postawy Polaków w okresie zaborów
24. Sytuacja społeczno-polityczna w okresie II Rzeczypospolitej
25. Postawa okupantów wobec narodu polskiego w okresie II wojny światowej
26. Polska Ludowa (1944-1989). Charakterystyka systemu polityczno-społeczego
27. Postawy Polaków wobec komunistycznej rzeczywistości
28. Transformacja systemowa w Polsce po 1989. Próba oceny


Literatura:

Bazylow Ludwik, Historia powszechna 1492-1648, Warszawa 2001 i in.

Bazylow Ludwik, Historia powszechna 1648-1789, Warszawa 1995 i in.

Bazylow Ludwik, Historia powszechna 1789-1918, Warszawa 1981 i in.

Chaunu Pierre, Cywilizacja wieku oświecenia, Warszawa 1993 i in.

Chwalba Andrzej, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 2000 i in.

Delumeau Jean, Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1987 i in.

Dobrzycki Wiesław, Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2006 i in.

Goff Le Jacques, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 2002.

Huizigna Johan, Jesień średniowiecza, Warszawa 1992 i in.

Jaczynowska Maria, Musiał Danuta, Stępień Marek, Historia starożytna, Warszawa 1999 i in.

Kennedy Paul, Mocarstwa świata. Narodziny – rozkwit - upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994

Kitchen Martin, Historia Europy 1919–1939, Wrocław 1997

Konopczyński Władysław, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1996 i in.

Manteuffel Tadeusz, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1995 i in.

Markiewicz Mariusz, Historia Polski 1592-1795, Kraków 2007 i in.

Paczkowski Andrzej, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1998 i in.

Rietbergen Peter, Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001.

Rostworowski Emanuel, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1995 i in.

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2004 i in.

Roszkowski Wojciech, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945, Warszawa 2005.

Samsonowicz Henryk, Historia Polski do 1795 r., Warszawa 1985 i in.

Wolski Józef, Historia powszechna. Starożytność , Warszawa 1995 i in.

Wójcik Zbigniew, Historia powszechna. Wiek XVI-XVII, Warszawa 1996 i in.