Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Egzamin doktorski - nauki filologiczne

Lista zagadnień z nauk filologicznych, których znajomość jest wymagana na egzaminie doktorskim1. Ogólna charakterystyka literatury i filozofii okresu średniowiecza i renesansu
Lewis, C. S., Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przeł. W. Ostrowski, Warszawa 1986.

2. Księga jako symbol
Curtius E. R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, rozdz. XVI, Kraków 1996 i nast.

3. Literatura i edukacja w wiekach średnich
Curtius E. R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, rozdz. III, Kraków 1996 i nast.
Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1997.

4. Literatura polska w wieku XVIII - przedstawiciele, prądy, epoki
Klimowicz M., Oświecenie, Warszawa 1972 i nast.
Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975 i nast.

5. Mesjanizm w literaturze polskiej
Stefanowska Z., Historia i profesja. Studium o Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza, Warszawa 1962 i nast.
Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 i nast.

6. Literatura dawna a sztuki wizualne
Pelc J., Obraz - słowo - znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej, Wrocław 1973.
Rypson P., Piramidy słońca i labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVII wieku, Warszawa 2002.

7. Literatura a mity narodowe
Maślanka J., Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1984.