Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Egzamin doktorski - psychologia

Lista zagadnień z psychologii, których znajomość jest wymagana na egzaminie doktorskim:

 • Koncepcje człowieka i mechanizmów jego zachowania się w głównych nurtach teoretycznych psychologii/ koncepcje psychodynamiczne, behawioralne, poznawcze, humanistyczne/.
 • Człowiek w świetle psychologii ewolucyjnej.
 • Koncepcje rozwoju człowieka – ku czemu zmierza rozwój?
 • Osobowość – czym jest, jakie pełni funkcje?
 • Zaburzenia osobowości – rodzaje, etiologia.
 • Sytuacyjne wyznaczniki zachowania się człowieka.
 • Wolność czy konieczność? Pan swojego losu czy ofiara losu? – człowiek jako przyczyna zdarzeń versus bezradność.
 • Psychologia radzenia sobie ze stresem/ istota, źródła stresu; wyznaczniki efektywnego radzenia sobie ze stresem; zasoby w radzeniu sobie ze stresem; stres zawodowy –wypalenie zawodowe.
 • Emocjonalne wyznaczniki zachowania się człowieka. Pojęcie i rola inteligencji emocjonalnej.
 • Motywacja – istota, rodzaje /w różnych systemach teoretycznych/.
 • Pojęcie zdrowia, normy, patologii.
 • Patologie społeczne – przemoc / domowa, mobbing/, uzależnienia
 • Problemy egzystencjalne człowieka w kontekście kryzysów życiowych.
 • Wpływ społeczny a manipulacja – strategie wpływu społecznego. Oblicza konformizmu.

 

Literatura podstawowa:
Strelau J./red./. 2000. Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1, 2, 3 /wybrane rozdziały/. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Kozielecki J. 1997. Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa. Wydawnictwo „Zak”.
Kofta M., Szutrowa T.,/red./. 2001. Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:
Ogińska-Bulik N., Juczyński Z./red./.2008. Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa. Wydawnictwo „Difin”.
Cierpiałkowska L. red./. 2008. Psychologia zaburzeń osobowości. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.
Heszen I., Sęk H. 2007. Psychologia zdrowia. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Doliński D. 2000. Psychologia wpływu społecznego. Wrocław. Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.