Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Egzamin doktorski - socjologia

Lista zagadnień z socjologii, których znajomość jest wymagana na egzaminie doktorskim (WNP)
źródło: Piotr Sztompka: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002 


I. SOCJOLOGIA I SPOŁECZEŃSTWO

1. Wiedza społeczna a socjologia

2. Wizje "naukowości" w socjologii

3. Społeczeństwo - przedmiot socjologii

4. Wielowymiarowość sytuacji społecznych

5. Jednostka w społeczeństwie - konteksty społeczne

6. Socjologiczna wyobraźnia i język socjologiiII. AKTYWNOŚĆ CZŁOWIEKA

1. Czynności, zachowania, działania społeczne

2. Działania a interakcje społeczne (anatomia, teorie)

3. Interakcje a stosunki społeczne

4. Od stosunków społecznych do organizacji (środowisko społeczne, konglomerat pozycji, organizacja społeczna) 

5. Organizacja społeczna a struktura społeczna (rodzaje, dynamika struktur)

6. Działania masowe a ruchy społeczne (społeczeństwo masowe, działania masowe, zachowania zbiorowe, ruchy społeczne) III. CAŁOŚCI SPOŁECZNE

1. Wielość jednostek a grupa społeczna (cechy grupotwórcze, rodzaje zbiorowości ludzkich, więź moralna) 

2. Rodzaje grup społecznych (kryteria obiektywne, subiektywne, typologie grup) IV. KULTURA

1. Socjologiczne pojęcie kultury (obszary regulacji kulturowej, uniwersalia kulturowe, tradycja, tworzenie kultury, od etnocentryzmu do "poprawności politycznej") 

2. System aksjonormatywny (normy i wartości, podwójna relatywizacja, moralność i prawo, spoistość i konfliktowość systemu aksjonormatywnego) 

3. Świadomość społeczna (język, wyobrażenia zbiorowe, świadomość indywidualna i społeczna - odmiany, patologie) 

4. Kultura zaufania (teorie, zasadność, funkcje i dysfunkcje, przesłania dla praktyki) V. PODZIAŁY SPOŁECZNE

1. Nierówności społeczne (nierówność a nierówność społeczna, dobra "odpowiedzialne", stratyfikacja społeczna, ruchliwość społeczna, klasy społeczne) 

2. Funkcje i geneza nierówności (ideologie, teorie)

3. Władza i autorytet (władza jako odmiana nierówności, formy legitymizacji władzy, przywództwo) VI. FUNKCJONOWANAIE SPOŁECZEŃSTWA

1. Socjalizacja i kontrola społeczna (wchodzenie do społeczeństwa, wizje internalizacji kultury, odmiany, ogniwa i efekty socjalizacji, słabe ogniwa socjalizacji, konflikt socjalizacji i wychowania) 

2. Proces instytucjonalizacji (instytucjonalizacja jako odmiana morfogenezy, innowatorzy i rola innowacji, omijanie i erozja reguł) VII. ZMIENNOŚĆ SPOŁECZNA

1. Zmiana społeczna, postęp, rozwój społeczny

2. Zmiana społeczna jako trauma i trauma zmian społecznych

3. Czas jako wymiar życia społecznego (czas w świadomości społecznej i kulturze, kulturowa regulacja i społeczne funkcje czasu) 

4. Klasyczne wizje dziejów (ewolucjonizm, neoewolucjonizm, socjobiologia,  teoria modernizacji, socjologiczne teorie cykli, marksizm, wizje "pomarksowskie") 

5. Stawanie się społeczeństwa (socjologia historyczna, teoria podmiotowości, trzeci poziom rzeczywistości społecznej, historia jako realizacja i wytwarzanie podmiotowości) 

6. Rewolucja społeczna (pojęcie, modele, teorie rewolucji)VIII. SPOŁECZEŃSTWO WSPÓŁCZESNE

1. Nowoczesność i późna nowoczesność (pojęcie, modele biegunowe, osobowość nowoczesna, krytyka nowoczesności, po-nowoczesność) 

2. Globalizacja (od izolacji do globalizacji, prekursorzy teorii, globalizacja kultury, wizje globalizacji)