Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Egzamin doktorski - dyscyplina podstawowa

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: promotor oraz trzech profesorów wyznaczonych przez Radę Wydziału. Do komisji może zostać powołany również promotor pomocniczy, jednak bez prawa głosu.

Dla Wydziału Nauk Pedagogicznych:

Egzamin z dyscypliny podstawowej obejmuje zagadnienia z pedagogiki w zakresie odpowiadającym tematowi rozprawy.

Dla Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa:

Egzamin z zakresu nauk o poznaniu i komunikacji społecznej dotyczy trzech z jedenastu wyszczególnionych poniżej subdyscyplin:

 • cyberkultura, 
 • edukacja medialna, 
 • epistemologia społeczna, 
 • kognitywistyka, 
 • kognitywna teoria kultury, 
 • komunikacja intra- i interkulturowa, 
 • komunikacja polityczna, 
 • komunikacja społeczna, 
 • medioznawstwo, 
 • retoryka, pragmatyka i teoria argumentacji,  
 • teoria poznania. O wyborze subdyscyplin decyduje Zespół Opiniujący, dokonujący ekspertyzy wniosku dotyczącego przewodu doktorskiego. Szczegółowy zakres tematów i wymaganej literatury przekazywany jest kandydatowi po dokonaniu wyboru subdyscyplin będących przedmiotem egzaminu.