Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Egzamin doktorski - język obcy nowożytny

Egzamin z języka obcego nowożytnego obejmuje: 

  • autoprezentację z uwzględnieniem życiorysu naukowego,
  • przedstawienie głównych wątków rozprawy doktorskiej,
  • tłumaczenie tekstu naukowego przygotowanego przez komisję egzaminacyjną.

 

Egzamin odbywa się w języku obcym wybranym przez kandydata. W skład komisji wchodzą: lektor akademicki wybranego języka oraz dwóch profesorów. Do egzaminu językowego można przystępować bezpośrednio po wszczęciu przewodu doktorskiego. 

 

 

Według najnowszych przepisów nie jest konieczne przystępowanie do egzaminu doktorskiego z języka, jeśli doktorant przedstawi wymagane prawem świadectwo (certyfikat) potwierdzające znajomość języka obcego. 

Lista certyfikatów dopuszczonych prawem znajduje się na 10. stronie tekstu umieszczonego na stronie:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000261/O/D20180261.pdf