Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Opłaty za przewód doktorski

Obowiązują następujące opłaty związane z przeprowadzaniem przewodu doktorskiego: 300 zł - pierwsza rata, płatna przy złożeniu wniosku o wszczęcie przewodu;
1200 zł - druga rata, płatna po otwarciu przewodu doktorskiego w terminie do 14 dni;
7 500 zł - trzecia rata, płatna przed złożeniem pracy doktorskiej.

Ogółem: 9 000 złKwota ta może wzrosnąć w przypadku gdy:

  • Rada Wydziału wyznaczy dodatkowego (trzeciego) recenzenta. Wówczas całkowity koszt przewodu zwiększa się o wysokość jego honorarium i koszty delegacji,
  • promotor rozprawy jest spoza Wrocławia. Wówczas koszty mogą zwiększyć się o trzy delegacje dla promotora.Powyższe kwoty obejmują:

  • koszty administracyjne,
  • koszty przeprowadzenia egzaminów doktorskich (egzamin z dyscypliny podstawowej, egzamin z dyscypliny dodatkowej, egzamin z języka nowożytnego),
  • honorarium dla promotora,
  • honorarium dla recenzentów,
  • koszty delegacji recenzenta,
  • opłata dyplomowa (WNP)

Zarządzenie nr 23/2010 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 22 kwietnia 2010 r.