Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Rozprawa doktorska

Ukończoną rozprawę doktorską z pedagogiki należy złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich
(ul. Strzegomska 55, pokój 521):

·       w 5 egzemplarzach (3 egzemplarze jednostronne, 2 egzemplarze dwustronne),

·       w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie DOC lub PDF,

·       z opinią promotora.

 

Oświadczenia

 • oświadczenie doktoranta o samodzielnym przygotowaniu pracy doktorskiej, podpisane własnoręcznie we wszystkich egzemplarzach pracy (wzór),
 • oświadczenie doktoranta o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy złożonej w Bibliotece DSW (wzór).

 

Wydział Nauk Pedagogicznych stawia następujące wymogi formalne w odniesieniu do rozpraw doktorskich:

Wymogi

Struktura pracy doktorskiej:

 • strona tytułowa (wzór),
 • spis treści,
 • wstęp,
 • numerowane rozdziały,
 • zakończenie,
 • streszczenie pracy w języku angielskim,
 • bibliografia (wzór zapisu bibliograficznego), 
 • wykaz tablic, rysunków, aktów prawnych itp.,
 • aneks.

 

Formatowanie:

 • format arkusza papieru: A4 (pisane jednostronnie),
 • czcionka: Times New Roman,
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • margines: górny i dolny – 2,5 cm; lewy – 3,0 cm, prawy – 2,0 cm,
 • wcięcie akapitowe – 1 – 1,5 cm,
 • justowanie,
 • numeracja ciągła stron, numer u dołu strony, wypośrodkowany (bez strony tytułowej),
 • przypisy konsekwentnie – w tekście lub na dole strony