Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Wszczęcie przewodu doktorskiego


Osoby ubiegające się o stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika powinny udać się na:

Wydział Nauk Pedagogicznych:

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (plik pdf, doc)
 • CV lub Życiorys
 • Dwa zdjęcia 4,5x6,5
 • Kwestionariusz osobowy (plik pdf, doc)
 • Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra
 • Konspekt rozprawy doktorskiej - proponowany temat i koncepcja rozprawy - w pięciu egzemplarzach (plik pdf, doc
 • Oświadczenie o udostępnieniu konspektu rozprawy doktorskiej
 • Wykaz prac naukowych oraz kserokopie wybranych ważniejszych pozycji w pięciu egzemplarzach
 • Opinia opiekuna naukowego o działalności naukowej kandydata wraz z deklaracją gotowości podjęcia obowiązków promotora 
 • Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (obowiązuje to również w przypadku, gdy rada innej jednostki organizacyjnej rozpatrywała wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego)
 • Zobowiązanie kandydata lub rektora jego macierzystej uczelni do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego:
  • pdf dla kandydata, doc dla kandydata
  • pdf dla rektora, doc dla rektora

 

Wskazane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie studiów doktoranckich WNP (Strzegomska 55, pok. 521).

 

 

UWAGA: kandydaci do stopnia doktora, którzy nie posiadają tytułu zawodowego magistra pedagogiki lub magistra pedagogiki specjalnej są zobowiązani przystąpić (przed wszczęciem przewodu doktorskiego) do kolokwium z pedagogiki  więcej >

 


Osoby ubiegające się o stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, proszone są o udanie się na:

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa:

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (plik pdf, doc)
 • Życiorys
 • Dwa zdjęcia 4,5x6,5
 • Kwestionariusz osobowy (plik pdf, doc)
 • Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra
 • Formularz dot. wykształcenia i zatrudnienia (plik pdf, doc)
 • Konspekt rozprawy doktorskiej - proponowany temat i koncepcja rozprawy - w pięciu egzemplarzach (plik pdf, doc
 • Wykaz prac naukowych oraz kserokopie wybranych ważniejszych pozycji w pięciu egzemplarzach
 • Opinia opiekuna naukowego o działalności naukowej kandydata wraz z deklaracją gotowości podjęcia obowiązków promotora 
 • Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (obowiązuje to również w przypadku, gdy rada innej jednostki organizacyjnej rozpatrywała wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego)
 • Zobowiązanie kandydata lub rektora jego macierzystej uczelni do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego: