Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Tytuł doktora honoris causa nadany przez DSW

Dolnośląska Szkoła Wyższa od listopada 2009 r. posiada uprawnienia habilitacyjne. Uprawnienia dają prawo do: prowadzenia studiów III stopnia (doktoranckich), habilitowania, a także występowania z wnioskami o tytuł profesora i nadawania zaszczytnego tytułu doktora honoris causa.

TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA NADANY PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ SZKOŁĘ WYŻSZĄ:

- rok 2011 - doktorat honorowy DSW otrzymał polski pedagog, prof. Zbigniew Kwieciński. 

Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przyznał tytuł doktora honoris causa prof. Kwiecińskiemu za: „wybitne osiągnięcia naukowe w pedagogice i socjologii oświaty, znaczący w skali kraju wkład w rozwój kadry naukowej oraz tworzenie środowisk akademickich i zaangażowane uczestnictwo w debacie publicznej dotyczącej żywotnych problemów oświaty”.


Relacja z uroczystości: zdjęcia i film 

 

- rok 2013 – doktorat honorowy DSW otrzymał polski socjolog i filozof prof. Zygmunt Bauman

Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przyznał tytuł doktora honoris causa prof. Baumanowi za: „za wybitne osiągnięcia naukowe – opisy dzisiejszych systemów społecznych uwrażliwiające na zagrożenia współczesności, niedające człowiekowi szans i czasu na zakorzenienie oraz przystosowanie się do wciąż zmieniającej się rzeczywistości”.